Forvaltning, drift og vedlikeholdMyFacility er modulen som gir deg full kontroll på din eiendomsmasse med tilhørende bolig- nærings- og romenheter. Med modulen kan du effektivt sende ut og motta ferdige arbeidsordre fra ditt driftspersonell på alle nivåene på eiendommen.

Dokumentarkivet gjør det raskt og enkelt å finne frem til tegninger og annen dokumentasjon. Med modulens utleiefunksjon får du full oversikt for dine leieavtaler på alle nivåer og gir en forutsigbarhet for leieinntektene. 

Sentrale funksjoner
•    Søk i kartverket
•    Registrering av matrikkelinformasjon
•    Full oversikt over alle enheter
•    Knyting av eiere, forvaltere til eiendommen/enhetene
•    Dokumentarkiv for eiendomsenhetene
•    Registrering av leieavtaler
•    Sende og motta arbeidsordre

Be om pristilbud​
MyLccplan er en brukervennlig modul som gir korrekt og god oversikt på vedlikeholds-, utviklings-, drift og oppgraderingstiltak for hele bygget og dets bygningsdeler både på kort og lang sikt. 

Med denne modulen kan du også effektivt registrere tilstands- og konsekvensgrad med vurderinger for energi miljø og utforming. Ved å kalkulere i modulen har du tilgang til en av Norges største prisbanker.

Hvis du er styreleder i boligselskap, daglig leder eller eiendomssjef i et eiendomsselskap eller teknisk sjef, driftssjef i et boligbyggelag får du god oversikt og forutsigbarhet.

Det blir enkelt å ta gode beslutninger relatert til hvilke tiltak som skal utføres pr år på eiendomsmassen.

Arbeidet med tilstandsanslyse og vedlikeholdskostnader vil bli lettere og mer oversiktlig, så kom raskt i gang med et enkelt og forklarende brukergrensesnitt.

Sentrale funksjoner
• Du kan bruke dine eksisterende planer som mal og spare mye tid.
• Prisbanken inneholder priser for vedlikehold, utskifting, riving og sanering
• Sikre kvaliteten i dine planer med en av Norges største prisbanker.
• Automatiske prisoppdateringer med integrasjon mot SSB
• Oppdatering og etablering av planer med MobilApp direkte på befaring
• Tilpasset standarder som NS3420, NS3451 bygningsdeltabellen og NOBB
• Ferdigutfylte søknader og skjemaer

Be om pristilbud


MyFacility er modulen som gir deg full kontroll på din eiendomsmasse med tilhørende bolig- nærings- og romenheter. Med modulen kan du effektivt sende ut og motta ferdige arbeidsordre fra ditt driftspersonell på alle nivåene på eiendommen.

Dokumentarkivet gjør det raskt og enkelt å finne frem til tegninger og annen dokumentasjon. Med modulens utleiefunksjon får du full oversikt for dine leieavtaler på alle nivåer og gir en forutsigbarhet for leieinntektene. 

Sentrale funksjoner
•    Søk i kartverket
•    Registrering av matrikkelinformasjon
•    Full oversikt over alle enheter
•    Knyting av eiere, forvaltere til eiendommen/enhetene
•    Dokumentarkiv for eiendomsenhetene
•    Registrering av leieavtaler
•    Sende og motta arbeidsordre

Be om pristilbud​

KONTAKTPERSON:

934 41 542


MyLccplan er en brukervennlig modul som gir korrekt og god oversikt på vedlikeholds-, utviklings-, drift og oppgraderingstiltak for hele bygget og dets bygningsdeler både på kort og lang sikt. 

Med denne modulen kan du også effektivt registrere tilstands- og konsekvensgrad med vurderinger for energi miljø og utforming. Ved å kalkulere i modulen har du tilgang til en av Norges største prisbanker.

Hvis du er styreleder i boligselskap, daglig leder eller eiendomssjef i et eiendomsselskap eller teknisk sjef, driftssjef i et boligbyggelag får du god oversikt og forutsigbarhet.

Det blir enkelt å ta gode beslutninger relatert til hvilke tiltak som skal utføres pr år på eiendomsmassen.

Arbeidet med tilstandsanslyse og vedlikeholdskostnader vil bli lettere og mer oversiktlig, så kom raskt i gang med et enkelt og forklarende brukergrensesnitt.

Sentrale funksjoner
• Du kan bruke dine eksisterende planer som mal og spare mye tid.
• Prisbanken inneholder priser for vedlikehold, utskifting, riving og sanering
• Sikre kvaliteten i dine planer med en av Norges største prisbanker.
• Automatiske prisoppdateringer med integrasjon mot SSB
• Oppdatering og etablering av planer med MobilApp direkte på befaring
• Tilpasset standarder som NS3420, NS3451 bygningsdeltabellen og NOBB
• Ferdigutfylte søknader og skjemaer

Be om pristilbud
KONTAKTPERSON:

934 41 542


MyLccplan er et brukervennlig verktøy hvor du kan registrere tilstand og følge opp vedlikeholds- og oppgraderingstiltak for planlegging både på kortsiktig eller langsiktig.

Arbeidet med tilstandsanalyse og vedlikeholdskostnader vil bli lettere og mer oversiktlig, så kom raskt i gang med et enkelt og forklarende brukergrensesnitt.

Sentrale funksjoner
• Du kan bruke dine eksisterende planer som mal og spare mye tid.
• Prisbanken inneholder priser for vedlikehold, utskifting, riving og sanering
• Sikre kvaliteten i dine planer med en av Norges største prisbanker.
• Automatiske prisoppdateringer med integrasjon mot SSB
• Oppdatering og etablering av planer med MobilApp direkte på befaring
• Tilpasset standarder som NS3420, NS3451 bygningsdeltabellen og NOBB
• Ferdigutfylte søknader og skjemaer

KONTAKTPERSON:

934 41 542


KONTAKTPERSON:

934 41 542


Pristilbud, kalkyleMyCalc er brukervennlig kalkulasjonssystem med en stor prisbank som hjelper deg raskt frem i tilbudsprosessen.

Modulen egner seg meget godt som kalkylesystem for å utforme pristilbud for nybygg, rehabilitering og saneringsprosjekt, samt skadetakstering. Med en av Norges største prisbanker får du tilgang til mange erfaringsprismaler for rask og korrekt prising av dine tilbud.

Kalkulasjonsprogrammet har rapporter som er tilpasset din hverdag. Du vil spare tid ved å kalkulere i dette kalkylesystemet samt være trygg på at dine kalkyler er korrekte.

Du kan importere prisfiler fra din leverandør, slik at kalkylen blir nøyaktig. Du velger selv timepris og påslag på materialer. Ønsker du å gi kunden rabatter, kan du enkelt ordne dette i modulen. Du har også mulighet til å tilpasse modulen etter dine brukerbehov, for eksempel å lage din egen prisbank.

Modulen er utviklet av profesjonelle fagfolk som har lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet og nøyaktige beregninger ved bruk av kalkulasjonsverktøyet. Med denne modulen blir kalkulasjon smartere, enklere og raskere.

Sentrale funksjoner
• stor prisbank for nybygg, rehabilitering og riving
• kalkuler i samme kalkyle samtidig
• del kalkyleversjoner med andre 
• tilknytt bilder, sjekklistemaler, fdv og notater i kalkylen
• send og motta tilbud, forespørsler, kundetilvalg
 

Be om pristilbud
Modulen gjør at tilbudsinnhenting fra leverandører blir utført raskt og effektivt. Innlesing av mottatte tilbud blir evaluert i en nøyaktig sammenstilling som gir deg et godt evalueringsgrunnlag.

Med MyOffer får alle tilbydere tilgang til en felles plattform med forskjellig innlogging. Tilbyderne må prise forespørselen i samme format. Dette gir deg som mottager av tilbudene full kontroll for tilbudsammenstillingen og du kan enkelt velge hvilken leverandør du skal benytte.

Sentrale Funksjoner
• Du kan sende forespørsler gjennom pålogging for hver tilbyder.
• Du velger selv hvilke fag eller poster som skal presenteres i forespørselen.
• modulen varsler og sender oppdateringer på datoer som er relevante for forespørsel og tilbyderne.
• Med et delikat og moderne grensesnitt kan du sammenstille tilbydere og velge ønsket leverandør.

Be om pristilbud


MyCalc er brukervennlig kalkulasjonssystem med en stor prisbank som hjelper deg raskt frem i tilbudsprosessen.

Modulen egner seg meget godt som kalkylesystem for å utforme pristilbud for nybygg, rehabilitering og saneringsprosjekt, samt skadetakstering. Med en av Norges største prisbanker får du tilgang til mange erfaringsprismaler for rask og korrekt prising av dine tilbud.

Kalkulasjonsprogrammet har rapporter som er tilpasset din hverdag. Du vil spare tid ved å kalkulere i dette kalkylesystemet samt være trygg på at dine kalkyler er korrekte.

Du kan importere prisfiler fra din leverandør, slik at kalkylen blir nøyaktig. Du velger selv timepris og påslag på materialer. Ønsker du å gi kunden rabatter, kan du enkelt ordne dette i modulen. Du har også mulighet til å tilpasse modulen etter dine brukerbehov, for eksempel å lage din egen prisbank.

Modulen er utviklet av profesjonelle fagfolk som har lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet og nøyaktige beregninger ved bruk av kalkulasjonsverktøyet. Med denne modulen blir kalkulasjon smartere, enklere og raskere.

Sentrale funksjoner
• stor prisbank for nybygg, rehabilitering og riving
• kalkuler i samme kalkyle samtidig
• del kalkyleversjoner med andre 
• tilknytt bilder, sjekklistemaler, fdv og notater i kalkylen
• send og motta tilbud, forespørsler, kundetilvalg
 

Be om pristilbud

KONTAKTPERSON:

934 41 542


Modulen gjør at tilbudsinnhenting fra leverandører blir utført raskt og effektivt. Innlesing av mottatte tilbud blir evaluert i en nøyaktig sammenstilling som gir deg et godt evalueringsgrunnlag.

Med MyOffer får alle tilbydere tilgang til en felles plattform med forskjellig innlogging. Tilbyderne må prise forespørselen i samme format. Dette gir deg som mottager av tilbudene full kontroll for tilbudsammenstillingen og du kan enkelt velge hvilken leverandør du skal benytte.

Sentrale Funksjoner
• Du kan sende forespørsler gjennom pålogging for hver tilbyder.
• Du velger selv hvilke fag eller poster som skal presenteres i forespørselen.
• modulen varsler og sender oppdateringer på datoer som er relevante for forespørsel og tilbyderne.
• Med et delikat og moderne grensesnitt kan du sammenstille tilbydere og velge ønsket leverandør.

Be om pristilbud
KONTAKTPERSON:

934 41 542


KONTAKTPERSON:

934 41 542


Prosjekthotell og prosjektstyringMyProject er et brukervennlig og motiverende prosjektverktøy. Med modulen opplever du en helt ny standard for effektiv samhandling i byggeprosjekter. Du får god oversikt over alle dine prosjekt i et prosjektsregister, både igangsatte og ferdigstilte prosjekt.

Med modulen kan du effektivt publisere, dele, skjule tegninger, KS-dokumenter endringer,. sjekklister, avvik og annen dokumentasjon for andre prosjektdeltakere uansett hvor du er. Med dette får du et fullverdig prosjekthotell.

Du får tilgang til en av Norges største maldokumentbanker som tilfredstiller myndighetskravene for prosjektgjennomføring av byggeprosjekt. Med denne modulen kan det rett og slett bli enklere å bygge og koordinere prosjektet.

Modulen er utviklet av prosjektledere med erfaring fra større byggeprosjekter og med lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet for oppfølging av dine prosjekter. 

Sentrale funksjoner
• lag ditt eget prosjektregister
• stor dokumentbank og opppgavebank for KS, SHA, HMS
• dokumenter blir ferdig utfylt med prosjektnavn, deltagere etc.
• gi tilgang til tegninger, møtereferat andre dokumenter og oppgaver
• full revisjonshistorikk på dokumenter
• kan deles eller skjules for andre deltakere
• integrert med proff.no for registrering av deltakere og bedrifter
• integrert med kartverket.no for tilknytning mot eiendoms matrikkel
• integrert med Microsoft Office Outlook, Excel, Word og Powerpoint

Be om pristilbud

Med denne modulen utformer du aktiviteter for dine prosjektet med Gantt planlegging til dine prosjekt i skyen. Planlegg start- sluttdato og sett avhengigheter mellom aktivitetene dine. Fremdriftsplanen kan deles med andre deltakere på nett.

Du kan også generere fremdriftsplaner basert  på aktivitetene oppført i kalkylen eller kalkulasjonene
dine. Med modulens aktivitetbank er det er stort utvalg av maler som kan benyttes for å bygge opp planer effektivt.

Sentrale funksjoner
• lag ditt eget prosjektregister
• stor aktivitetsbank med maler for effektiv oppbygging 
• lag avhengigheter og tidsforskyvinger på aktivitetene
• sett egne farger på aktivitetene
• sett produsert verdi på aktiviteten
• gi lesetilgang til andre prosjektdeltakere

Be om pristilbudMyProject er et brukervennlig og motiverende prosjektverktøy. Med modulen opplever du en helt ny standard for effektiv samhandling i byggeprosjekter. Du får god oversikt over alle dine prosjekt i et prosjektsregister, både igangsatte og ferdigstilte prosjekt.

Med modulen kan du effektivt publisere, dele, skjule tegninger, KS-dokumenter endringer,. sjekklister, avvik og annen dokumentasjon for andre prosjektdeltakere uansett hvor du er. Med dette får du et fullverdig prosjekthotell.

Du får tilgang til en av Norges største maldokumentbanker som tilfredstiller myndighetskravene for prosjektgjennomføring av byggeprosjekt. Med denne modulen kan det rett og slett bli enklere å bygge og koordinere prosjektet.

Modulen er utviklet av prosjektledere med erfaring fra større byggeprosjekter og med lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet for oppfølging av dine prosjekter. 

Sentrale funksjoner
• lag ditt eget prosjektregister
• stor dokumentbank og opppgavebank for KS, SHA, HMS
• dokumenter blir ferdig utfylt med prosjektnavn, deltagere etc.
• gi tilgang til tegninger, møtereferat andre dokumenter og oppgaver
• full revisjonshistorikk på dokumenter
• kan deles eller skjules for andre deltakere
• integrert med proff.no for registrering av deltakere og bedrifter
• integrert med kartverket.no for tilknytning mot eiendoms matrikkel
• integrert med Microsoft Office Outlook, Excel, Word og Powerpoint

Be om pristilbud
KONTAKTPERSON:

934 41 542


Med denne modulen utformer du aktiviteter for dine prosjektet med Gantt planlegging til dine prosjekt i skyen. Planlegg start- sluttdato og sett avhengigheter mellom aktivitetene dine. Fremdriftsplanen kan deles med andre deltakere på nett.

Du kan også generere fremdriftsplaner basert  på aktivitetene oppført i kalkylen eller kalkulasjonene
dine. Med modulens aktivitetbank er det er stort utvalg av maler som kan benyttes for å bygge opp planer effektivt.

Sentrale funksjoner
• lag ditt eget prosjektregister
• stor aktivitetsbank med maler for effektiv oppbygging 
• lag avhengigheter og tidsforskyvinger på aktivitetene
• sett egne farger på aktivitetene
• sett produsert verdi på aktiviteten
• gi lesetilgang til andre prosjektdeltakere

Be om pristilbud
KONTAKTPERSON:

934 41 542


Kunde og leverandør CRMMyContact er en modul for kundeoppfølging over markeds gjennomsnittet. Organisering av kunder har aldri vært enklere og med det selvforklarende elegante designet kan den øke salgsproduktiviteten din på få uker.

Du får rask tilgang til kundedata og filer og meget oversiktlig kontroll på tilbud. Den elegante integrasjonen med Microsoft Office lar deg opprette dokumenter i Word, PowerPoint og Excel og lagrer automatisk dokumentet på kundekontakten for enkel tilgang senere. Modulen hjelper deg på en effektiv måte å samle all din kundekommunikasjon og dokumentasjon, alt på et sted.

Med modulen kan du øke kundelojaliteten og kundetilfredsheten med direkte tilgang til kundeinformasjonen, og gjør dine oppdateringer mens kunden er tilstede. Hold oversikt over utestående tilbud og hvilken fase hver salgsprosess befinner seg i. Sett opp neste aktivitet slik at du vet hva som skal gjøres for å close dealen. Legg til notater om salgsprosessen, legg ved tilbud eller kontrakter og før en logg over endringer. Tildel deg selv eller andre oppgaver og legg dem i kalenderen så du får satt av tid til å gjennomføre dem. 

Gjør du en endring det ene stedet vil det andre bli synkronisert. Arkiver alle e-poster i modulen og knytt den til riktig bedrift, kontaktperson, aktivitet, salgsprosess eller prosjekt. I etterkant kan du søke på et utall kriterier for å finne den spesifikke e-posten.

Sentrale funksjoner
•    få  oversikt på kunder, leverandører og kontaktpersoner,
•    stor  malbank for dokumenter og kundetilbud, arbeidavtaler
•    opprett og arkiver dokumenter direkte fra Microsoft Office
•    integrert mot proff.no for korrekt kontaktinformasjon 
•    legg til kategorier som telefonsamtaler, møter, påminnelser osv.
•    følg opp og hold orden på alle dine kundeoppgaver 

Be om pristilbud ​

 


Ønsker du å vinne og beholde kunder ? Trenger du et system som gjør deg mer produktiv og effektiv? Vil du ha full kontroll på dokumentasjon for dine kunder og leverandører på et sted?  Trenger du å lagre telefonsamtaler, aktiviteter, dokumenter og epost?

MyContact CRM er en modul for kundeoppfølging over markeds gjennomsnittet. Organisering av kunder har aldri vært enklere og med det selvforklarende elegante designet kan den øke salgsproduktiviteten din på få uker. Du får rask tilgang til kundedata og filer og meget oversiktlig kontroll på tilbud og salgsmuligheter. Den elegante integrasjonen med Microsoft Office lar deg opprette dokumenter i Word, PowerPoint og Excel og lagrer automatisk dokumentet på kundekontakten for enkel tilgang senere. Modulen hjelper deg på en effektiv måte å samle all din kundekommunikasjon og dokumentasjon, alt på et sted.

Med modulen kan du øke kundelojaliteten og kundetilfredsheten med direkte tilgang til kundeinformasjonen, og gjør dine oppdateringer mens kunden er tilstede. Hold oversikt over utestående tilbud og hvilken fase hver salgsprosess befinner seg i. Sett opp neste aktivitet slik at du vet hva som skal gjøres for å close dealen. Legg til notater om salgsprosessen, legg ved tilbud eller kontrakter og før en logg over endringer. Tildel deg selv eller andre oppgaver og legg dem i kalenderen så du får satt av tid til å gjennomføre dem. 

Gjør du en endring det ene stedet vil det andre bli synkronisert. Arkiver alle e-poster i modulen og knytt den til riktig bedrift, kontaktperson, aktivitet, salgsprosess eller prosjekt. I etterkant kan du søke på et utall kriterier for å finne den spesifikke e-posten.

Sentrale funksjoner
•    få  oversikt på kunder, leverandører og kontaktpersoner,
•    stor  malbank for dokumenter og kundetilbud, arbeidavtaler
•    opprett og arkiver dokumenter direkte fra Microsoft Office
•    integrert mot proff.no for korrekt kontaktinformasjon 
•    legg til kategorier som telefonsamtaler, møter, påminnelser osv.
•    følg opp og hold orden på alle dine kundeoppgaver 

Be om pristilbud ​

KONTAKTPERSON:

934 41 542

  • Be om pristilbud