Har du behov for bedre oversikt over din eiendoms og bygningsmasse? Trenger du å registrere og motta ferdige arbeidsordre for drifts oppgaver på din eiendoms og bygningsmasse? Sliter du med oversikt for leietakere og avtaler på dine eiendommer? Ønsker du større kontroll og forutsigbarhet for fremtidige vedlikeholdskostnader? 

MyFacility er modulen som gir deg full kontroll på din eiendomsmasse med tilhørende bolig- nærings- og romenheter. Med modulen kan du effektivt sende ut og motta ferdige arbeidsordre fra ditt driftspersonell på alle nivåene på eiendommen. Dokumentarkivet gjør det raskt og enkelt å finne frem til tegninger og annen dokumentasjon. Med modulens utleiefunksjon får du full oversikt for dine leieavtaler på alle nivåer og gir en forutsigbarhet for leieinntektene. 

MyLccplan er en brukervennlig modul som gir korrekt og god oversikt på vedlikeholds- og oppgraderingstiltak for hele bygget og dets bygningsdeler både på kort og lang sikt. Med denne modulen kan du også effektivt registrere tilstands- og konsekvensgrad med vurderinger for energi miljø og utforming. Ved å kalkulere vedlikehold eller oppgraderinger i modulen har du tilgang til en av Norges største prisbanker. Hvis du er styreleder i boligselskap, daglig leder eller eiendomssjef i et eiendomsselskap eller teknisk sjef, driftssjef i et boligbyggelag får du god oversikt og forutsigbarhet. Det blir enkelt å ta gode beslutninger relatert til hvilke tiltak som skal utføres på eiendomsmassen. 

Velg hvilken modul du vil lese mer om ved å trykke på en av lenkene

  •  
  •  

Modulen MyFacility er et fullverdig FRM (facility relationship manager) system som er brukervennlig og enkelt å ta ibruk.

Her kan du registrere og forvalte informasjon for dine eiendommer og påfølgende enheter. Dette er en facilitymanagement modul som skal gi deg en varig historikk på alle dine eiendommer og bygningsmasse. Modulen er fullintegrert mot Statens Kartverk slik at du kan gjøre søk for å finne korrekt matrikkel-informasjon umiddelbart for din eiendom og lagre denne i basen.
 
Sentrale funksjoner
•    Søk i kartverket
•    Registrering av matrikkelinformasjon
•    Full oversikt over alle enheter
•    Knyting av eiere, forvaltere til eiendommen/enhetene
•    Dokumentarkiv for eiendomsenhetene
•    Registrering av leieavtaler

  • •    Sende og motta arbeidsordre

     
KONTAKTPERSON:

934 41 542

KONTAKTPERSON:

934 41 542

MyLccplan er et brukervennlig verktøy hvor du kan registrere tilstand og følge opp vedlikeholds- og oppgraderingstiltak for planlegging både på kortsiktig eller langsiktig.

Arbeidet med tilstandsanalyse og vedlikeholdskostnader vil bli lettere og mer oversiktlig, så kom raskt i gang med et enkelt og forklarende brukergrensesnitt.

Sentrale funksjoner
• Du kan bruke dine eksisterende planer som mal og spare mye tid.
• Prisbanken inneholder priser for vedlikehold, utskifting, riving og sanering
• Sikre kvaliteten i dine planer med en av Norges største prisbanker.
• Automatiske prisoppdateringer med integrasjon mot SSB
• Oppdatering og etablering av planer med MobilApp direkte på befaring
• Tilpasset standarder som NS3420, NS3451 bygningsdeltabellen og NOBB
• Ferdigutfylte søknader og skjemaer

KONTAKTPERSON:

934 41 542

KONTAKTPERSON:

934 41 542

Vil du bedre mulighetene til å vinne tilbuds konkurranser? Vil du ha full kontroll på utsending og innhenting av pristilbud? Ønsker du å spare tid og få bedre treffsikkerhet i dine kalkyler? Sender du ut mange prisforespørsler og sliter med å sammenligne mottatte pristilbud?MyCalc er et meget godt kalkylesystem for å utforme pristilbud enkelt og raskt. Med en av Norges største prisbanker får du tilgang til mange erfaringsprismaler for rask og korrekt prising av dine tilbud. Du kan importere prisfiler fra din leverandør, slik at kalkylen blir nøyaktig. Du velger selv timepris og påslag på materialer. Ønsker du å gi kunden rabatter, kan du enkelt ordne dette i modulen.

MyOffer er modulen for  effektiv utsendelse og innhenting av underentrepriser. Modulen er svært nyttig for bedrifter som leier inn arbeidskraft  for gjennomføring av byggeprosjekter, og som har tillknyttet seg mange underleverandører.  Med denne modulen blir utsending av forespørsler utført raskt og effektivt og innlesing av mottatte tilbud blir evaluert i en nøyaktig anbudsammenstilling som gir deg et godt evalueringsgrunnlag.

Velg hvilken modul du vil lese mer om ved å trykke på en av lenkene
 

MyCalc er brukervennlig kalkulasjonsverktøy med en stor prisbank som hjelper deg raskt frem i tilbudsprosessen. Kalkulasjonsprogrammet har rapporter som er tilpasset din hverdag. Du vil spare tid ved å kalkulere i dette kalkylesystemet samt være trygg på at dine kalkyler er korrekte.

Modulen er utviklet av profesjonelle fagfolk som har lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet og nøyaktige beregninger ved bruk av Kalkulasjonsprogrammet. Du har også mulighet til å tilpasse modulen etter dine brukerbehov, for eksempel å lage din egen prisbank.

Sentrale Funksjoner
• Du kan bruke dine eksisterende kalkyler som mal og spare mye tid.
• Prisbanken inneholder priser for nybygg, ombygging, riving og sanering
• Sikre kvaliteten i dine kalkyler med en av Norges største prisbanker.
• Automatiske prisoppdateringer med integrasjon mot SSB
• Prising av tilbud med MobilApp direkte på befaring eller byggeplass
• Tilpasset standarder som NS3420, NS3451 bygningsdeltabellen og NOBB
KONTAKTPERSON:

934 41 542

Modulen gjør at tilbudsinnhenting fra leverandører blir utført raskt og effektivt. Innlesing av mottatte tilbud blir evaluert i en nøyaktig sammenstilling som gir deg et godt evalueringsgrunnlag.

Med MyOffer får alle tilbydere tilgang til en felles plattform med forskjellig innlopgging. Tilbyderne må prise forespørselen i samme format. Dette gir deg som mottager av tilbudene full kontroll for tilbudsamenstillingen og du kan enkelt velge hvilken leverandør du skal benytte.

Sentrale Funksjoner
• Du kan sende forespørsler via NS3459 eller gjennom pålogging for hver tilbyder.
• Du velger selv hvilke fag eller poster som skal presenteres i forespørselen.
• modulen varsler og sender oppdateringer på datoer som er relevante for forespørsele og tilbyderne.
• Med et delikat og moderne grensesnitt kan du sammenstille tilbydere og velge foretrukken leverandør.
KONTAKTPERSON:

934 41 542

.
KONTAKTPERSON:

934 41 542

Kaster du bort tid på tungvint prosjektstyring? Savner du god oversikt på byggeprosjektet? Har du alt på plass når det gjelder HMS, Kvalitetssikring og Sentral Godkjenning? Savner du en plattform for deling av prosjektdokumentasjon? Har du behov for å se alle aktiviteter for prosjektet i fremdriftsplan?MyProject er et brukervennlig og motiverende prosjekthotell. Med modulen opplever du en helt ny standard for effektiv samhandling i byggeprosjekter. Du får god oversikt over alle dine prosjekt i et prosjektsregister, både igangsatte og ferdigstilte prosjekt. Med modulen kan du effektivt tildele roller og gi tilgang til prosjektdeltakere slik at dere kan dele prosjektinformasjon i skyen.

Med modulen kan du også effektivt publisere, dele, skjule - tegninger, KS-dokumenter endringer og avvik og annen dokumentasjon for andre prosjektdeltakere - uansett hvor du er. Du får tilgang til en av Norges største KS maldokumentbanker som tilfredstiller myndighetskravene for prosjektgjennomføring. Med denne modulen blir det rett og slett enklere å bygge og koordinere prosjektet.

MyPlanner  utformer dine prosjektet med Gantt -diagram for planlegging og fremdriftsrapportering. Du trekker på denne måten kalkyle n rett inn i planleggingen. Du kan planlegge start- og sluttdato på alle aktivitetene i prosjektet og du kan dele fremdriftsplanen med andre deltakere på nett

Velg hvilken modul du vil lese mer om ved å trykke på en av lenkene
 

MyProject er et PRM (project relationship manager) system som er brukervennlig og motiverende prosjektverktøy. Med modulen opplever du en helt ny standard for effektiv samhandling i byggeprosjekter. Du får god oversikt over alle dine prosjekt i et prosjektsregister, både igangsatte og ferdigstilte prosjekt.

Modulen er utviklet av prosjektledere med erfaring fra større byggeprosjekter og med lang erfaring fra byggebransjen. Dette vil gi deg trygghet for oppfølging av dine prosjekter. Du har også mulighet til å tilpasse modulen etter behov, for eksempel å lage egne prosjektmaler.
 
Sentrale funksjoner
• Kom i gang med nytt prosjekt på få minutter
• Prosjektene kan deles eller skjules for andre deltakere
• God oversikt over alle Prosjekter
• Egner seg for prosjektstyring (prosjekt)
• Modulen er integrert mot proff.no for registrering av nye prosjektdeltakere
• Modulen er integrert mot kartverket.no for registrering av eiendommer
KONTAKTPERSON:

934 41 542

Modulen MyArchive er et komplett foretakssystem og perfekt for prosjektstyring. Gjennom MyArchive gis det tilgang til en felles dokumentbank. Du kan også bruke dine egne dokumenter. Dokumentbanken har prosedyrer og hjelpemidler som er basert på mer enn 10 års erfaring og som tilfredsstiller dagens lovkrav.

Dokumentene er tilpasset styring av alle typer bygningsoppdrag som nybyggsprosjekt, rehabiliteringsprosjekt, skadesaker for forsikring og mindre rapport oppdrag som vann og elsjekk.

Du kan bruke egne dokumenter, eller modulens dokumentbank, dokumentene og mappene kan deles, eller skjules for oppdragsdeltakere. 
 
Sentrale funksjoner
• Dokumentene blir ferdig utfylt med prosjektnavn, deltagere etc.
• Bruk egne dokumenter, eller modulens dokumentbank
• Dokumentene kan deles, eller skjules for oppdragsdeltakere
• Du får en fullverdig dokumentforvaltning i oppdraget, «oppdragshotell»
• Full revisjonshistorikk på dokumenter
• Du kan lage og tildele oppgaver og bruke modulens gjøremålsbank
KONTAKTPERSON:

934 41 542
Kunde og leverandør CRM
Ønsker du å vinne og beholde kunder ? Trenger du et system som gjør deg mer produktiv og effektiv? Vil du ha full kontroll på dokumentasjon for dine kunder og leverandører på et sted?  Trenger du å lagre telefonsamtaler, aktiviteter, dokumenter og epost?MyContact er en modul for kundeoppfølging over markeds gjennomsnittet. Organisering av kunder har aldri vært enklere og med det selvforklarende elegante designet kan den øke salgsproduktiviteten din på få uker. Du får rask tilgang til kundedata og filer og meget oversiktlig kontroll på tilbud. Den elegante integrasjonen med Microsoft Office lar deg opprette dokumenter i Word, PowerPoint og Excel og lagrer automatisk dokumentet på kundekontakten for enkel tilgang senere. Modulen hjelper deg på en effektiv måte å samle all din kundekommunikasjon og dokumentasjon, alt på et sted.

Med modulen kan du øke kundelojaliteten og kundetilfredsheten med direkte tilgang til kundeinformasjonen, og gjør dine oppdateringer mens kunden er tilstede. Hold oversikt over utestående tilbud og hvilken fase hver salgsprosess befinner seg i. Sett opp neste aktivitet slik at du vet hva som skal gjøres for å close dealen. Legg til notater om salgsprosessen, legg ved tilbud eller kontrakter og før en logg over endringer. Tildel deg selv eller andre oppgaver og legg dem i kalenderen så du får satt av tid til å gjennomføre dem. 

Gjør du en endring det ene stedet vil det andre bli synkronisert. Arkiver alle e-poster i modulen og knytt den til riktig bedrift, kontaktperson, aktivitet, salgsprosess eller prosjekt. I etterkant kan du søke på et utall kriterier for å finne den spesifikke e-posten.

Sentrale funksjoner
•    få sanntidsoversikt over status på virksomheten din 
•    enkel tilgang til kunder, kontaktpersoner, aktiviteter, dokumenter
•    opprett og arkiver dokumenter direkte fra Microsoft Office
•    integrert mot proff.no for korrekt kontaktinformasjon 
•    legg til kategorier som telefonsamtaler, møter, påminnelser osv.
•    følg opp og hold orden på alle dine kundeoppgaver 

All kundeinformasjon ligger på ett sted og er tilgjengelig for alle personer i din organisasjon.

Ønsker du å vinne og beholde kunder ? Trenger du et system som gjør deg mer produktiv og effektiv? Vil du ha full kontroll på dokumentasjon for dine kunder og leverandører på et sted?  Trenger du å lagre telefonsamtaler, aktiviteter, dokumenter og epost?

MyContact CRM er en modul for kundeoppfølging over markeds gjennomsnittet. Organisering av kunder har aldri vært enklere og med det selvforklarende elegante designet kan den øke salgsproduktiviteten din på få uker. Du får rask tilgang til kundedata og filer og meget oversiktlig kontroll på tilbud og salgsmuligheter. Den elegante integrasjonen med Microsoft Office lar deg opprette dokumenter i Word, PowerPoint og Excel og lagrer automatisk dokumentet på kundekontakten for enkel tilgang senere. Modulen hjelper deg på en effektiv måte å samle all din kundekommunikasjon og dokumentasjon, alt på et sted.

Med modulen kan du øke kundelojaliteten og kundetilfredsheten med direkte tilgang til kundeinformasjonen, og gjør dine oppdateringer mens kunden er tilstede. Hold oversikt over utestående tilbud og hvilken fase hver salgsprosess befinner seg i. Sett opp neste aktivitet slik at du vet hva som skal gjøres for å close dealen. Legg til notater om salgsprosessen, legg ved tilbud eller kontrakter og før en logg over endringer. Tildel deg selv eller andre oppgaver og legg dem i kalenderen så du får satt av tid til å gjennomføre dem. 

Gjør du en endring det ene stedet vil det andre bli synkronisert. Arkiver alle e-poster i modulen og knytt den til riktig bedrift, kontaktperson, aktivitet, salgsprosess eller prosjekt. I etterkant kan du søke på et utall kriterier for å finne den spesifikke e-posten.

Sentrale funksjoner
•    få sanntidsoversikt over status på virksomheten din 
•    enkel tilgang til kunder, kontaktpersoner, aktiviteter, dokumenter
•    opprett og arkiver dokumenter direkte fra Microsoft Office
•    integrert mot proff.no for korrekt kontaktinformasjon 
•    legg til kategorier som telefonsamtaler, møter, påminnelser osv.
•    følg opp og hold orden på alle dine kundeoppgaver 

All kundeinformasjon ligger på ett sted og er tilgjengelig for alle personer i din organisasjon.
KONTAKTPERSON:

934 41 542